Fotografies de tots els vaixells presentats en la mostra. Pròximament s'editarà un CD amb més de cinc-centes fotografies, amb tots els detalls dels vaixells exposats, el qual es posarà a la venda.

 

Per a ampliar les fotografies fes clic a les miniatures.

 

 
Fotografies de Antoni Casals

 

 

 

 

 

 

Fotografías de todos los barcos presentados en la muestra. Próximamente se editará un CD con más de quinientas fotografías, con todos los detalles de los barcos expuestos, que se pondrá a la venta.

 

Para ampliar las fotografías haz clic en las miniaturas.

 

 
Fotografías de Antoni Casals